Aktuality

Plánované dovolenky

23.12. 2019 a 27.12. 2019 dovolenka lekára. Ostáva možnosť predpisu receptov,  žiadaniek a odberu krvi zdravotnou sestrou v ambulantných hodinách. 23.12.2019 (pondelok) bude prítomná zdravotná sestra v zmenenom čase od 09:00-12:00. 30.12.2019 (pondelok) budeme ordinovať v zmenenom čase od 09:00-12:00 (len pre akútne prípady). 31.12.2019 je [...]

Presťahovanie Gynekologickej ambulancie Milly s.r.o.

Vážené klientky ambulancie MUDr. Denisa Millyho. Radi by sme Vás informovali o presťahovaní Gynekologickej ambulancie Milly s.r.o., MUDr.  Denisa Millyho do nového zdravotného strediska. Nová adresa Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava 2, Zdravotnícke stredisko 3. poschodie Gynekologická ambulancia bude fungovať na novej adrese od 1.2.2018. Budova zdravotného strediska [...]

Ako ordinujeme medzi sviatkami

23.12.2019 (pondelok) a 27.12. 2019 (piatok) je prítomná zdravotná sestra od 09.00 -12:00. Vo všetky dní od 30.12. (pondelok), 02. - 03.01.2020 (štvrtok a piatok) ordinujeme od 09.00 -12:00 pre objednané poradne a len pre akútne prípady. V tieto dni nie je možné sa objednať online systémom, v prípade [...]

Mám na krčku maternice zmeny… čo ďalej?

Skríning rakoviny krčka maternice – sa vykonáva od 23. roka života cytologickou diagnostikou. Ďalšie vyšetrenie sa vykoná o rok. Pokiaľ obe vyšetrenia boli negatívne, ďalšie vyšetrenie sa vykovajú v 3 ročných intervaloch.  Skríning sa vykonáva do 64. Roku života. Ster sa môže vykonať alebo na sklíčko, [...]

Vzostupný trend rakoviny prsníka v SR

Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien v SR. Ochorenie sa prejaví u 8-10% žien. V SR je to každoročne viacej ako 2 500 nových prípadov. Ženy, ktoré ochorejú na rakovinu prsníka majú zväčša viac ako 40 rokov, ale asi 10% je pod touto hranicou. Prognóza [...]

Načítať viac článkov