Aktuality

Mám na krčku maternice zmeny… čo ďalej?

Skríning rakoviny krčka maternice – sa vykonáva od 23. roka života cytologickou diagnostikou. Ďalšie vyšetrenie sa vykoná o rok. Pokiaľ obe vyšetrenia boli negatívne, ďalšie vyšetrenie sa vykovajú v 3 ročných intervaloch.  Skríning sa vykonáva do 64. Roku života. Ster sa môže vykonať alebo na sklíčko, [...]

Vzostupný trend rakoviny prsníka v SR

Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien v SR. Ochorenie sa prejaví u 8-10% žien. V SR je to každoročne viacej ako 2 500 nových prípadov. Ženy, ktoré ochorejú na rakovinu prsníka majú zväčša viac ako 40 rokov, ale asi 10% je pod touto hranicou. Prognóza [...]

3D a 4D ultrazvuk v tehotnosti

Mnohí z vás sa pýtajú čo je to 3D a 4D ultrazvuk v tehotenstve. 3D ultrazvuk je trojrozmerné vyšetrenie, kde sonda vysiela signál v 3 na seba kolmých rovinách a špičkový ultrazvuk to dokáže spracovať ako 3 rozmerný výstup - v princípe je to fotka. 4D [...]

Európska asociácia pre rakovinu krčka maternice (ECCA) vyhlásila týždeň boja proti rakovine krčka maternice

ECCA vyhlásila obdobie 19.1.2014 - 26.1.2014 za Európsky týždeň boja proti rakovine krčka maternice. Rakovina krčka maternice je 3. najčastejšie onkologické ochorenie žien v SR. Je spôsobená vírusmi HPV (human papilomavirus), proti ktorým existuje očkovanie. Na vyhľadávanie ochorení slúži cytologický skríning. Pokiaľ je cytologický ster nejasný, alebo [...]

Dôležité upozornenie pre použitie podstránky kontakt!

V podstránke kontakt našej webovej stránky je priestor na zasielanie kritických pripomienok k fungovaniu ambulancie. Neslúži na objednávanie či konzultácie zdravotného stavu. Vážení návštevníci našej stránky. V podstránke kontakt našej webovej stránky je priestor na zasielanie kritických pripomienok k fungovaniu ambulancie. Sme veľmi radi že ste [...]

Európska lieková agentúra (EMA) zhodnotila bezpečnosť kombinovanej hormonálnej antikoncepcie

Prínosy používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (HAK) prevažujú nad jej rizikami, odporúča sa zvýšenie informovanosti žien a zdravotníckych pracovníkov. Európska lieková agentúra (EMA) ukončila prehodnocovanie bezpečnosti kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (HAK) s dôrazom na riziko vzniku venózneho tromboembolizmu (VTE - vznik krvných zrazením v žilách). Záverom týchto zistení je, že [...]

Go to Top