Spotreba antikoncepcie klesá, počet interupcií je konštantný. 26. október je vyhlásený za svetový deň antikoncepcie. Najviac umelých prerušení tehotenstiev je u žien 30-40 rokov s 1 dieťaťom. Riešením môže byť zavedenie vnútromaternicovej antikoncepcie.

Na slovensku je viac ako milón žien vo veku 15-45 rokov. Z nich asi len 16% užíva akúkoľvek antikoncepciu, čo nás radí na posledné priečky v Európe. Počet umelých prerušení tehotenstiev ostáva na úrovni 8 000 zákrokov za rok  26. október je vyhlásený za svetový deň antikoncepcie. Jeho cieľom je zamyslieť sa nad sexuálnou výchovou detí a minimalizovať umelé prerušenia tehotenstiev (všetky tieto tehotenstvá boli neplánované a nechcené) Najviac umelých prerušení tehotenstiev je u žien 30-40 rokov s 1 dieťaťom. Riešením môže byť zavedenie vnútromaternicovej antikoncepcie. Vnútromaternicová antikoncepcia sa na slovensku používa iba ojedinele, hoci v EU jej používanie dosahuje 10%. Patrí medzi najspoľahlivejšie, bezpečné s minimom vedľajších účinkov. Je priam ideána pre ženy po pôrode a pre ženy, ktoré už nechcú mať deti a nechcú ísť na sterilizáciu. Medicínsky vrchol predstavujú vnútromaternicové antikoncepcie Mirena a Jaydess, dodnes jediné vnútromaternicové antikoncepcie registrované ako liek v indikácii antikoncepcia. Jej zavedenie je jednoduché, ideélne pri konci menštruácie. Máme ju priamo na ambulancii, stačí ak si ju vypýtate, alebo ak sa opýtate našich lekárov na túto formu antikoncepcie.