Európska agentúra (EMA) pre medicínu zaviazala výrobcov antikoncepcie k pravdivému informovaniu o vedľajších účinkoch antikoncepcie.

Dôvodom je možný vznik trombózy ciev (upchania ciev v dôsledku zvýšeného zrážania sa krvi). EMA pomenovala riziko, ktoré je 1-3 prípady z 10 000 užívateliek u zdravej populácuie. Ak sa užíva antikoncepcia, riziko sa zvýšuje na 4-12 / 10 000 užívateliek, podľa prípravku, ktorý sa užíva.

Toto riziko je treba osadiť do kontextu rizika upchania ciev počas života. Ak žena otehotnie toto riziko je 10-30 / 10 000, teda v priemere 5 x vyššie ako pri užívaní hormonálnej antikoncepcie. Riziko upchania ciev v popôrodnom období je 50-100 na 10 000, v priemare 10x v yššie ako v zdravej populácii a 5x vyššie ako u užívateliek antikoncepcie.

Ak lekár predpíše hormonálnu antikoncepciu, isto zvážil vašu rizikovosť pre upachanie vašich ciev.

Dlhodobé užívanie aktikoncepcie chráni pre vznikom rakoviny vaječníkov a endometria.