Mnohí z vás sa pýtajú čo je to 3D a 4D ultrazvuk v tehotenstve. 3D ultrazvuk je trojrozmerné vyšetrenie, kde sonda vysiela signál v 3 na seba kolmých rovinách a špičkový ultrazvuk to dokáže spracovať ako 3 rozmerný výstup – v princípe je to fotka. 4D je to isté ale v čase, takže je to film.

Mnohí z vás sa pýtajú čo je to 3D a 4D ultrazvuk v tehotenstve. 3D ultrazvuk je trojrozmerné vyšetrenie, kde sonda vysiela signál v 3 na seba kolmých rovinách a špičkový ultrazvuk to dokáže spracovať ako 3 rozmerný výstup – v princípe je to fotka. 4D je to isté, ale v čase, takže je to film.

Pri vyšetrení potrebujeme aby sa bábatko dívalo k sonde a nemalo ruky a nohy pred sebou. Vtedy vieme urobiť pekné fotky, či video slučku. ideálny čas na 3D je po 16 týždni. Vtedy vieme vizualizovať veľkú časť plodu naraz. Po 24 týždni vieme vizualizovať tvár, ktorá má v tom čase už podkožný tuk, takže sa podobá na budúceho novorodenca. Rovnako vieme vizualizovať ktorúkoľvek časť tela.