Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien v SR. Ochorenie sa prejaví u 8-10% žien. V SR je to každoročne viacej ako 2 500 nových prípadov.

Ženy, ktoré ochorejú na rakovinu prsníka majú zväčša viac ako 40 rokov, ale asi 10% je pod touto hranicou. Prognóza mladých žien s rakovinou prsníka je horšia ako keď ochorenie vznikne po 40. roku života.

Vyhľadávanie ochorenia je stanovené zákonom o preventívnych prehliadkach 577/2004, kde žena od 18 rokov má absolvovať raz za 2 roky preventívne sonografické vyšetrenie prsníkov a od 40 roku života do 69 roku života mamografické vyšetrenie raz za dva roky.

Ženy by mali rozumieť podstate samovyšetrovania prsníkov. Kombináciou samovyšetrovania, sonografie a mamografie by sme mali vedieť zachytiť čo najviac rakovín prsníka vo včasných štádiách, kde je prognóza úplného vyliečenia najvyššia.

Naša ambulancia má sonograf najvyššej generácie s pomocou ktorého sme schopní vyšetriť prsník, zobraziť patologické cievne vetvenia a zachytiť včasné štádiá ochorenia. Pacientky vyšetrujeme bez dlhých čakacích lehôt – do 1 týždňa.