Skríning rakoviny krčka maternice – sa vykonáva od 23. roka života cytologickou diagnostikou. Ďalšie vyšetrenie sa vykoná o rok. Pokiaľ obe vyšetrenia boli negatívne, ďalšie vyšetrenie sa vykovajú v 3 ročných intervaloch.  Skríning sa vykonáva do 64. Roku života. Ster sa môže vykonať alebo na sklíčko, alebo do tekutého média. Odber do tekutého média (LBC) umožňuje vyššiu presnosť vyšetrenia až 90 %, vyšetrenie na prítomnosť chlamýdií a vyšetrenie prítomnosti infekcie HPV (ľudských papilomavírusov). Pri potrebe porovnať nález, je možné sa k vzorke vrátiť v priebehu jedného roku Cena za vyšetrenie cytológie do tekutého média (LBC) u nás v ambulancii je 20€.

Pri nejasnom cytologickom náleze, alebo pri pozitívnom cytologickom náleze sa odporúča kolposkopia.

Kolposkopia je špeciálna vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa mikroskopicky zhodnotí krčok. Hodnotia sa cievy, ich vetvenie a priebeh, ústia žliaz. Po aplikácii kyseliny octovej sa hodnotí stupeň zblednutia epitelu rozhrania – tzv. transformačnej zóny a jeho charakteristické znaky.

Pri pozitívnom cytologickom a kolposkopickom vyšetrí sa môže odobrať vzorka na histológiu, alebo vykonať kyret z vnútra cervixu. Výsledok histológie spolu s výsledkami z cytológie určujú ďalší menežment pacientky

cytológia kolposkopia histólógia
Počínajúce zmeny na krčku nezaraditeľné medzi ostatné. Počínajúci zápal alebo malignity ASCUS
Zmeny, pri ktorých sa nedá vyjúčiť H-SIL ASC-H
Mierne zmeny L-SIL – nízky stupeň dlaždicovej intraepiteliálnej lézie Mierna mozaika, mierne bodkovanie CIN I
Ťažšie zmeny H – SIL – Vysoký stupeň dlaždicovej intraepiteliálnej lézie Mozaika, hrubé bodkovanie, biely epitel, atypické vetvenie ciev, kyjakovité cievy, predĺžený čas potrebný na obnovu pôvodnej farby po aplikácii kyseliny octovej. CIN II/III

V našej ambulancii realizujeme kolposkopické vyšetrenie na prístrojoch najnovšej generácie AC 2311, kde vyšetrujúci si môže pozorovať vyšetrovaný obraz s atlasom. Obrazy sa uchovávajú v pamäti, takže je možné si porovnávať vývoj ochorenia. Pacientka vidí na monitore to isté čo lekár.

Týmto postupom sa snažíme maximalizovať presnosť diagnostiky a minimalizovať zbytočné operácie a starosti.