Vaša rezervácia termínu nebola zrušená! Rezerváciu je možné zrušiť minimálne 12 hodín pred vaším termínom.