Prevádzkovateľom webovej stránky na doméne gynekolog-milly.sk je spoločnosť MILLY s.r.o., so sídlom Kľukatá 48A, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 35910046, zapísaná v Obchodnom registri Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 111-27765 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Na našej webovej stránke používame cookies na zlepšenie funkcionality. Prehliadaním našej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.

Čo sú to cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad vo formulároch urýchli vypĺňanie údajov, ktoré ste vypĺňali pri predchádzajúcich návštevách a podobne.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov podľa našich Zásad ochrany osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

Typy cookies

Cookies možno deliť na základe rôznych kritérií, napríklad na:

  • tzv. dočasné (session) cookies (automaticky sú zmazané po zatvorení webového prehliadača) a tzv. trvalé (persistent) cookies (ostanú na disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača),
  • tzv. cookies prvých strán (first party cookies), ktoré sú vytvorené prevádzkovateľom webovej stránky, a tzv. cookies tretích strán (third party cookies), ktoré sú vytvorené inou osobou ako je prevádzkovateľom webovej stránky.

Cookies prvých strán

Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili. Prevádzkovateľ ich využíva za účelom zvyšovania kvality služieb, zlepšovania obsahu, analýzy návštevnosti internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom. Jedná sa o nevyhnutne nutné cookies pre zabezpečenie chodu webových stránok.

Cookies tretích strán

Tieto cookies sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby prevádzkovateľ stránok využíva. Naša stránka môže obsahovať obsah z iných webových stránok ako Google a podobne, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané vaším prehliadačom. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako napr. Google Analytics. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vašeho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Ako nás môžete kontaktovať?

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov môžete použiť nasledujúce kontakty:

Email: osobneudaje@gynekolog-milly.sk

Adresa: MILLY s.r.o., Kľukatá 48A, 821 05 Bratislava-Ružinov