Aktuality

Dôležité upozornenie pre použitie podstránky kontakt!

V podstránke kontakt našej webovej stránky je priestor na zasielanie kritických pripomienok k fungovaniu ambulancie. Neslúži na objednávanie či konzultácie zdravotného stavu. Vážení návštevníci našej stránky. V podstránke kontakt našej webovej stránky je priestor na zasielanie kritických pripomienok k fungovaniu ambulancie. Sme veľmi radi že ste [...]

Európska lieková agentúra (EMA) zhodnotila bezpečnosť kombinovanej hormonálnej antikoncepcie

Prínosy používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (HAK) prevažujú nad jej rizikami, odporúča sa zvýšenie informovanosti žien a zdravotníckych pracovníkov. Európska lieková agentúra (EMA) ukončila prehodnocovanie bezpečnosti kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (HAK) s dôrazom na riziko vzniku venózneho tromboembolizmu (VTE - vznik krvných zrazením v žilách). Záverom týchto zistení je, že [...]

Lepšia možnosť prevencie rakoviny krčka maternice

Cytológia spolu s kolposkopiou tvoria základ sekundárnej prevencie rakoviny krčka maternice u žien. Nová možnosť vyšetrenia steru z krčka maternice do tekutiny umožní až o 30% vyšší záchyt zmenených buniek, umožní vyšetriť prítomnosť HPV vírusov a iných patogénov (chlamýdia, ...). Rakovina krčka maternice je druhá najčastejšie [...]

Využitie 3D ultrazvukovej techniky v gynekológii

3D technológia ponúka v pôrodníctve možnosť sledovať tvár dieťaťa ešte v brušku matky. Nie je to však zďaleka všetko čo inovatívna technológia poskytuje. V gynekológii ju využívame pri diagnostike zmenených tvarov maternice, prezretie cýst vaječníka, či správneho uloženia vnútromaternicového telieska. Špeciálne u vaječníkových cýst má táto [...]

Go to Top