Vážené pacientky,

vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu v súvislosti so šíriacim sa koronavírusovým ochorením a vyhlásením núdzového stavu vládou, Vás žiadame, aby ste si pre vstupom do ambulancie nasadili rúško a tak zabránili šíreniu infekcie a aj chránili zdravotnícky personál pred možným nakazením.

Ďakujeme.

Personál gynekologickej ambulancie.