Vážene pacientky, na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, aby sme zamedzili preplneniu čakárne a tým zabránili šíreniu infekcie COVID 19, Vás upozorňujeme, že preventívne vyšetrenie bude uskutočňované len objednaným pacientkam.

Do poradia budú vybavované len akúte prípady.

Ďakujeme za porozumenie.