25.10. 2019 neprítomnosť lekára (školenie)  a 30.10.-31.10.2019 neprítomnosť lekára (účasť na konferencii),

ostáva možnosť predpisu receptov,  žiadaniek a odberu krvi zdravotnou sestrou v ambulantných hodinách,

(streda, štvrtok, piatok 09:00 – 12:00)