01.03. a 03.03-05.03.2021 dovolenka lekára MUDr. Milly.

Ostáva možnosť predpisu receptov a  žiadaniek  zdravotnou sestrou v ambulantných hodinách:

01.03. -pondelok od 13:00-16:00, 03. až 05. marca 2021 (streda až piatok) od 09:00-12:00 .

Objednané prevencie u MUDr. Barlika 01.03.2021 ostávajú nezmenené.

02.03.2021 (utorok) lekár MUDr. Milly ordinuje.