V dňoch 22.08. až 02.09.2022 dovolenka lekára MUDr. Denis Milly.

Ostáva možnosť predpisu receptov a žiadaniek zdravotnou sestrou v ambulantných hodinách:

v pondelok od 13:00 do 16:00,
utorok až piatok od 9:00 do 12:00.